Projekt FR-TI1/456 - ADIREM

Vývoj a zavedení nástrojů aditivně modulujících procesy bioremediace půdy a vody


Poskytovatel podpory:
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
IČ: 47609109
www.mpo.cz

Program: FR - TIP
Spolupracující organizace: VŠCHT Praha, AQUATEST a.s., TUL Liberec, VUANCH Ústí nad Labem
Doba realizace projektu: 7/2009-6/2013

Charakteristika projektu

Záměrem projektu je zavedení aditivních prostředků posilujících účinnost remediace půdy a vody, kontaminované persistentními polutanty. V této souvislosti je dílčím záměrem: a) aplikace aditiv se specifickou / selektivní schopností emulzifikace těch xenobiotik, jejichž biodegradace je limitována / znemožněna jejich nedostupností vůči degradéru; b) aplikace prostředku abiotické redukce xenobiotik; c) použití biodegradace na bázi přirozených biofilmů a d) technologická verifikace výše zmíněných prostředků, včetně jejich kombinací.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid