Výzkumný úkol MŠMT - AROMAGEN 2B08062

Genetické a fyziologické manipulace s bakteriálními degradéry aromatických polutantů a jejich využití


Poskytovatel podpory:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
IČ: 00022985
www.msmt.cz

Program: 2B - Zdravý a kvalitní život
Spolupracující organizace: VŠCHT Praha, TUL Liberec, Dekonta a.s., MBÚ AV ČR
Doba realizace projektu: 2008-2011

Charakteristika projektu

Cílem projektu je vytvořit systém přípravy bakteriálních degradérů aromatických polutantů s využitím genetických manipulací, nanovláken jako nosičů mikrobiálního biofilmu a huminových aditiv a testovat jejich biodegradační funkce v reálných podmínkách. Naším úkolem je navrhnout a testovat (kontinuální trubicový náplňový a suspenzní) bioreaktor využitelný pro biodegradaci vod kontaminovaných aromatickými polutanty a experimentálně ověřit jejich funkce, a následně testovat připravené kmeny degradérů na vybrané lokalitě s využitím vyvinutých bioreaktorů.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid