Výzkum a vývoj

Hlavním cílem výzkumných aktivit naší společnosti je vývoj nových technologií, intenzifikace stávajících metod a jejich praktické aplikace za spolupráce s akademickými pracovišti (Ústavem systémové biologie a ekologie AV ČR v Českých Budějovicích a Fakultou potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze).

Mezi nejvýznamnější okruhy, na něž zaměřujeme cíle našeho vývoje, patří zejména:

  • vývoj a aplikace speciálních biodegradačních technologií,

  • rozvoj technologií likvidace nebezpečných odpadů,

  • nové metody sanací starých ekologických zátěží,

  • konstrukce nových typů provozních bioreaktorů,

  • automatizace a dálkové ovládání bioreaktorů.

V posledních letech jsme získali účast v několika výzkumných projektech spolufinancovaných z operačních programů MPO ČR a MŠMT ČR.

V projektu FT-TA3/077 PRB jsme se zaměřili na poměrně nový způsob remediace s využitím tzv. permeabilních reaktivních bariér. Naší řešitelskou oblastí byla konstrukce a ověřování funkce modelové permeabilní reaktivní bariéry v testech na laboratorní koloně.

Využitím genetických modifikací cílových biodegradérů se zabývá projekt realizovaný s podporou MŠMT - AROMAGEN. Zde leží těžiště působnosti naší společnosti ve vývoji trubicových kontinuálních bioreaktorů s upoutanými populacemi degradérů na různých typech náplní. Zajímavostí je testování progresivních materiálů na bázi nanovlákenných struktur. Výstupy se zaměřují na porovnání různých typů nosičů mikrobiální populace a porovnání rychlosti biodegradace cílového polutantu u různých mikrobních kmenů připravených jak izolací z přírodního prostředí, tak cílenou genetickou modifikací takových kmenů.

Konstrukce a ověřování dálkově řízených bioreaktorů je hlavní náplní činnosti našeho řešitelského týmu v projektu FR-TI1/456 ADIREM. Celkově je projekt orientován na modifikace tradičních remediačních postupů a jejich intenzifikaci.

Kombinaci různých sanačních postupů se, spolu s ostatními spolupříjemci, věnujeme v projektu FR TI3/564 SANMOD. Zde je těžištěm naší činnosti kombinace sanačních technik s využitím biofiltrů a sledování působení používaných technologií na půdní prostředí. V tomto projektu bude věnován prostor i využití technik magnetické separace ve spolupráci s oddělením nanobiotechnologie ÚSBE AV ČR v Českých Budějovicích.

Rozvinutí remediačních postupů v magnetickém poli je věnován mezinárodní projekt MAGNET realizovaný v rámci programu EUREKA ve spolupráci s VŠCHT a Technickou univerzitou v Liberci.

V případě zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid