Supervizní činnost

Supervizní činnost je prováděna podle Směrnice MF ČR a MŽP ČR v rámci nápravných opatření k odstranění starých ekologických zátěží. Předmětem supervizní činnosti je odborný dohled a sledování efektivity vynakládaných prostředků ve vztahu k požadovaným výstupům projektové dokumentace dodavatele sanačních prací.

Při supervizní činnosti je sledováno racionální vedení prací, jejich soulad s projektem, prováděna kontrola čerpání finančních prostředků a sledován soulad s platnou legislativou.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid