IPPC a IRZ

Poradenství v oblasti IPPC je poskytováno v rozsahu působnosti Zákona o integrované prevenci a omezování znečištění č.76/2002 Sb. v platném znění a Zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí č. 25/2008 Sb.

  • zpracování žádosti pro vydání integrovaného povolení

  • ohlašování do integrovaného registru znečištění

  • sledování zákonných povinností v oblasti IPPC a IRZ

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid