Ochrana ovzduší

Poradenství v oblasti ochrany ovzduší je poskytováno zejména v rozsahu působnosti Zákona o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb. v platném znění

  • zpracování žádosti pro vydání rozhodnutí orgánu ochrany ovazduší

  • zpracování vedení průběžné evidence

  • zpracování provozních řádů zdroje

  • zpracování souhrnné provozní evidence včetně výpočtu poplatku a bilance rozpouštědel

  • sledování zákonných povinností v oblasti ochrany ovzduší

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid