Vodní hospodářství

Poradenství v oblasti vodního hospodářství je poskytováno zejména v rozsahu působnosti Zákona o vodách č.254/2001 Sb. v platném znění

  • zpracování žádostí o vodoprávní rozhodnutí

  • zpracování havarijních plánů

  • zpracování ročních hlášení

  • sledování zákonných povinností v oblasti nakládání s vodami

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid