Odpadové hospodářství

Poradenství v oblasti nakládání s odpady je poskytováno zejména v rozsahu působnosti zákona o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění

  • zpracování žádostí k souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

  • zpracování plánů odpadového hospodářství

  • zpracování vedení průběžné evidence

  • zpracování Hlášení o produkci odpadů

  • zpracování přehledu pro ČSÚ

  • zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů

  • zařazení odpadů podle Katalogu odpadů

  • zpracování provozních řádů zařízení

  • sledování zákonných povinností v oblasti nakládání s odpady

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid