Kapalné odpady

Neutralizace a deemulgace

Neutralizace a deemulgace kapalných odpadů je významnou technologií zneškodňování průmyslových odpadních vod. Naše společnost provozuje stacionární deemulgační a neutralizační stanice a mobilní neutralizační jednotky. Stanice jsou vybaveny pro odstraňování olejových emulzí, kyselých a alkalických průmyslových vod, vod s obsahem šestimocného chromu a roztoků kyanidů. Zneškodnění těchto vod probíhá podle jejich typu buď vsádkově nebo kontinuálně. Vzniklé kaly jsou odlučovány sedimentací a následnou filtrací a dále pak předávány specializovaným firmám k likvidaci. Naše společnost těmito technologiemi zneškodňuje ročně několik desítek tisíc tun kontaminovaných vod a emulzí.

Přehled zneškodňovaných odpadů

Mezi odpady zneškodňované na našich neutralizačních patří především kapalné odpady kyselé a alkalické povahy a emulze. Dále pak odpady z průmyslu obsahující kontaminanty typu těžkých kovů, kyanidů a některých dalších látek. Na zařízeních je možné zneškodňovat i jiné kapalné odpady nestandartní povahy. Při jejich výběru záleží zejména na konzistenci a obsahu jednotlivých sledovaných kontaminantů. Naše společnost se zcela zásadně vyhýbá přebírání odpadů, které nejsou původcem deklarovány, resp. není deklarován jejich původ a u nichž není původce schopen doložit chemický rozbor.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid