Sběr a výkup odpadů

Společnost provozuje sběr a výkup odpadů ve čtyřech lokalitách - v Českých Budějovicích, Jihlavě, Jemnici a Batelově. Svoz odpadů je zajišťován smluvní autodopravou a jejich přejímku a manipulaci v zařízení provádí kvalifikovaní pracovníci společnosti. Příjem odpadů do zařízení lze dohodnout i mimo stanovenou provozní dobu dle konkrétní dohody se zákazníkem. V případě požadavku zákazníka zajišťujeme i odběr a následnou analýzu dodaných odpadů. Původcům odpadů nabízíme i vyplnění potřebných dokladů pro přepravu nebezpečných odpadů. Sběrny a výkupny jsou vybaveny potřebnou manipulační technikou. V případě požadavku zákazníka dodáváme obaly a nádoby potřebné ke shromáždění a převozu odpadů.

Přehled vykupovaných odpadů

Do našich zařízení jsme schopni převzít kromě nemocničních a infekčních odpadů téměř všechny odpady uvedené v katalogu odpadů. Naše společnost se zcela zásadně vyhýbá přebírání odpadů, které nejsou původcem deklarovány a vytříděny, resp. není doložen jejich původ a kvalita odpadu, a u nichž není původce schopen dodat chemický rozbor. V takovémto případě nabízíme zákazníkovi pomoc se zařazením odpadu, s odběrem a následnou analýzy vzorků odpadu, případně doporučením nejvhodnějšího způsobu odstranění.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid