Odpady

MikroChem LKT nabízí zavedení a realizaci komplexního systému nakládání s odpady zahrnující činnosti:

 • Zajištění souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, příp. dalších (např. upuštění od třídění, k provozu zařízení)

 • Zařazení odpadů podle Katalogu odpadů

 • Zpracování Identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO) a označení shromažďovacích nádob

 • Zpracování Základního popisu odpadu

 • Doporučení pro vedení evidence původce odpadů, vypracování periodických hlášení a statistik pro potřeby původce a orgánů státní správy

 • Dodání technických prostředků pro shromažďování odpadů

 • Odvoz odpadů ze shromažďovacích míst odpadů zákazníka, zvážení, úklidové práce, čištění jímek s využitím našich pracovníků

 • Odvoz odpadů a jejich následné využití či likvidace

 • Zastupování při jednáních se státní správou

 • Zpracování vnitropodnikových směrnic a pokynů, školení zaměstnanců

 • Zpracování Plánu odpadového hospodářství původce

 • Vzorkování odpadů a zajištění jejich analýz

 • Zajištění činnosti odpadového hospodáře

 • Zpracování potřebných provozních řádů

 • Metodické vedení původce odpadů

 • Poskytování informací o nových právních požadavcích

 • Výkon pravidelné kontrolní činnosti; v případě zjištění nesouladu s legislativou návrh nápravných opatření

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid