Vybrané ekonomické ukazatele ke dni 25.10.2017

S ohledem na současné problémy světového hospodářství a za účelem zvýšení důvěryhodnosti naší společnosti jsme se rozhodli pravidelně zveřejňovat vybrané ekonomické ukazatele.

ZÁVAZKY po termínu splatnosti
1-30 dní 31-90 dní 91-180 dní více než 180 dní
Závazky k firmám v ČR 0,- 0,- 0,- 0,-
Závazky k firmám v zahraničí 0,- 0,- 0,- 0,-

ZÁVAZKY ostatní
Závazky k zaměstnancům 0,-
Závazky ze soc. a zdrav. zabezpečení 0,-
Závazky ke státu 0,-
Půjčky 0,-

Žádné závazky nejsou kryté zástavním právem. Záruky přijaté za jiný subjekt společnost neposkytuje.


Najatý majetek - finanční leasing
Předmět Výše závazku ke dni 25.10.2017 Výše splátek
2014 2015 2016
- 0,- 0,- 0,- 0,-

POHLEDÁVKY po splatnosti
  1-30 dní 31-90 dní 91-180 dní více než 180 dní
Pohledávky u firem v ČR 345.618,-  142.806,-  0,-  552.267,- 
Pohledávky u zahraničních firem 0,-  0,-  0,-  0,- 
© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid