Ekotoxicita

Ekotoxicita je významným a vhodným ukazatelem pro posuzování materiálů ukládaných na povrchu terénu nebo využívaných k terénním úpravám a rekultivacím. Využívá se pro posuzování případného působení na životní prostředí např. u stavebních odpadů, rekultivačních materiálů či sedimentů používaných k:

  • vyrovnávání terénních nerovností a jiným úpravám,

  • tvorbě uzavíracích vrstev skládek,

  • rekultivacím uzavřených skládek

  • zavážení povrchových dolů, lomů a pískoven.

Ekotoxicita je definována jako nebezpečná vlastnost odpadu - H14. Její posouzení je nezbytné při procesu hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid