Biodegradace organických kontaminantů

Biodegradační technologie představuje moderní a účinný způsob odbourávání znečištujících látek ze životního prostředí. Technologie využívá přirozené fenotypově podmíněné biodegradační aktivity vybraných mikrobiálních kmenů při odbourávání nežádoucích kontaminujících látek. Principem technologie je posílení biodegradační aktivity půdní mikroflóry v příslušné matrici aplikací vybraných mikrobiálních kultur (preparátu).

Společnost MikroChem LKT úspěšně využívá vlastní biodegradační technologii nejen k dekontaminaci znečištěných zemin, kalů, stavebních sutí a jiných pevných materiálů, ale i k odstraňování znečištění z podzemních vod.

Technologii lze podle podmínek použít při sanačních technikách in-situ i ex-situ.

Technologie byla posouzena příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví České i Slovenské republiky.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid