Využití technologie

Technologie je zvláště vhodná pro odstraňování těchto typů kontaminace: aromatické a polyaromatické uhlovodíky, ropné uhlovodíky, fenoly, biologicky odbouratelné (rostlinné) oleje, vyloučeny jsou látky halogenované a PCB

Vhodné matrice jsou: zemina, kal, emulze, podzemní voda, odpadní voda

Způsob aplikace: in-situ, ex-situ

Přehled technologií schválených SZÚ a MZ ČR

  • Technologie dekontaminace ropných uhlovodíků, fenolů a biologicky odbouratelných (rostlinných) olejů v půdě, kalech, emulzích, podzemní vodě a odpadní vodě (posudek SZÚ č.j. CHŽP-35-361/97/98(10) Exp: 971866 ze dne 30.1.1998; projednání Hlavním hygienikem č.j. HEM-3246-18.3.98/9423 ze dne 7.4.1998)

  • Technologie dekontaminace ropných uhlovodíků v půdě, podzemní vodě a odpadní vodě (posudek SZÚ č.j. CHŽP-35-361/97 (159)

  • Technologie dekontaminace aromatických uhlovodíků a polyaromatických uhlovodíků v půdě, kalech, emulzích, podzemní vodě a odpadní vodě (posudek SZÚ č.j. CHŽP-35-886/98 (118) Exp: ze dne 30.6.1998)

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid