Výzkumný úkol MPO - CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004779

Inovativní technologie čištění odpadních vod s využitím sorbentůPoskytovatel podpory:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR prostřednictvím Agentury pro podnikání a inovace
www.mpo.cz

Program: OPPIK - APLIKACE
Spolupracující organizace: ASIO a.s., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Doba realizace projektu: 2017-2019

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na vývoj a zavedení sorbentů jako technologického kroku v čištění průmyslových odpadních vod. Je logickým vyústěním spolupráce UJEP, MCHM i ASIO při řešení problému s kvalitou zpracování odpadních vod z průmyslového podniku. Na základě předběžných výsledků zkoušek sorbentů předpokládá vývoj mj. magnetických sorbentů, jejich výrobu a aplikaci formou zavedení nového technologického kroku v čištění odpadních vod z průmyslu.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid