Výzkumný úkol MŠMT - MAGNET LF11016

Aplikace magnetického pole v biologické dekontaminaci odpadních vod


Poskytovatel podpory:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
IČ: 00022985
www.msmt.cz

Program: LF EUREKA CZ
Spolupracující organizace: VŠCHT Praha, TUL Liberec
Doba realizace projektu: 03/2011-03/2014

Charakteristika projektu

Cílem projektu je experimentální vývoj a následné zavedení do praxe technologického použití magnetických induktorů, které budou schopny intenzifikovat biologické procesy používané v průmyslovém čištění odpadních vod. Zařízení schopná indukovat magnetické pole budou optimalizována pro biofilm různého charakteru (volný nebo vázaný na nový typ makro/nanomateriálů) a pro odpadní vody s různým typem znečištění. Projekt je zaměřen na použití magnetického pole a buněčného upoutání, jako kombinovaného (fyziologického) nástroje zvýšení účinnosti biologické dekontaminace odpadních vod. V kontextu uvedeného, vychází návrh projektu z naléhavé potřeby vývoje takových modifikací těchto bioremediací, které by bez nároků na nákladné změny reaktorové vybavenosti a potenciálních komplikací, které přináší schválení nového technologického prostředku (např. použití geneticky modifikovaných biodegradérů), přinesly jak vyšší účinnost procesu, tak možnost polytaxonické multiplikace degradativní funkce vůči širší škále přítomných polutantů.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid