Projekt FR-TI3/564 - SANMOD

Vývoj sanačního modulu pro variabilní aplikace remediační technologie


Poskytovatel podpory:
Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
IČ: 47609109
www.mpo.cz

Program: FR - TIP
Spolupracující organizace: VŠCHT Praha, AQUATEST a.s., TUL Liberec, EPS s.r.o., ÚSBE AV ČR
Doba realizace projektu: 2011-2014

Charakteristika projektu

Projekt je zaměřen na návrh, konstrukci a ověřovací provoz remediační jednotky umožňující variabilní provedení dekontaminace půdy a vody. Využití by zde měly nalézt sériově řazené dílčí mobilní sanační podjednotky kombinující různé remediační techniky od mechanické filtrace, přes různé varianty bioremediačních postupů (dávkování suspenzních kultur, různé nosiče mikrobiálního biofilmu), metody magnetické separace (využití magnetických adsorbentů pro odstranění jiným způsobem těžko odstranitelných xenobiotik) až po aplikaci elementárního Fe. Součástí projektu je i posouzení vlivu použitých technik na modelové půdní organismy v místě zásahu.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid