Historie společnost

Společnost MikroChem LKT založil v Třeboni v roce 1991 její současný ředitel Karel Koranda s cílem aplikovat ve spolupráci s Akademií věd ČR nové poznatky výzkumu v oblasti životního prostředí do praxe. Na konci roku 1993 se mění forma společnosti na společnost s ručením omezeným. Od doby vzniku se firma specializuje na oblast životního prostředí, zejména na vývoj a aplikaci speciálních technologií, ekotoxikologické analýzy a ve spolupráci s Akademií věd ČR též na chemické analýzy vzorků ze životního prostředí, vývoj technologií likvidace nebezpečných odpadů, expertní činnost a poradenství v oblasti životního prostředí, sanaci starých ekologických zátěží, likvidaci nebezpečných kapalných odpadů a kompostování ostatních biologicky rozložitelných odpadů. V roce 1995 získává laboratoř společnosti akreditaci ČIA. Významným programem je též vývoj a aplikace biodegradačních technologií, při nichž je důležitá spolupráce s VŠCHT Praha. V roce 2000 se společnost spolupodílí na založení společnosti Mikropron s.r.o., kterou v roce 2002 odprodává. V roce 2002 společnost posiluje zejména oblast sanačních prací a likvidaci kapalných nebezpečných odpadů. Od roku 2003 je společnost dceřinnou společností firmy AWAST a.s. S ohledem na dlouholeté aktivity ve Slovenské republice je v roce 2004 založena na Slovensku partnerská společnost AWAST Slovakia s.r.o. s obdobným předmětem činnosti. V roce 2005 získává společnost certifikát dle normy ISO 9001:2000 a v roce 2007 certifikát dle normy ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:1999 od společnosti DNV. Do budoucna chce společnost dále rozvíjet stávající aktivity a posilovat svou pozici na českém a slovenském trhu.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3160. Spisová značka rozhodnutí o zápisu do OR 7453/93.

© Karel Koranda jr. - 2008 | RS Nimue 1.0 | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid